Działalność gospodarcza


 

Kancelaria podejmuje się świadczenia usług prawnych na rzecz przedsiębiorców indywidualnych prowadzących działalność gospodarczą. Pomagamy osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na etapie rozpoczęcia prowadzania działalności gospodarczej, a także na kolejnych etapach, w tym w toku postępowań o uzyskanie koncesji, zezwoleń, licencji i zgód na wykonywanie działalności gospodarczej.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów na etapie rejestracji przedsiębiorcy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, a także w toku kontroli ze strony organów administracji publicznej. Kancelaria przygotowuje i opiniuje wnioski o wydanie pisemnych interpretacji przepisów przez właściwe organy oraz reprezentuje przedsiębiorców przed tymi organami.

Kancelaria podejmuje się prowadzenia negocjacji i mediacji w imieniu przedsiębiorców, jak również doradza w zakresie przekształceń własnościowych i organizacyjnych podmiotów gospodarczych z uwzględnieniem optymalizacji prawno – podatkowej prowadzonego przedsiębiorstwa. Przygotowujemy opinie i ekspertyzy prawne działalności przedsiębiorcy pod kątem prawa ochrony konsumentów.

Kancelaria podejmuje się reprezentowania przedsiębiorców w toku postępowań sądowych.

 


 

Sprawdź także