Prawo budowlane i prawo zagospodarowania przestrzeni


 

Bogate doświadczenie zdobyte w sprawach prawa budowlanego oraz ściśle związanego z nim prawa zagospodarowania przestrzeni pozwala na świadczenie przez Kancelarię pełnego wachlarza usług z tym zakresie. Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów na całym etapie realizacji danej inwestycji, począwszy od doradztwa w zakresie możliwości zagospodarowania i zabudowy danego terenu poprzez uzyskanie stosownych decyzji i pozwoleń na etapie przed rozpoczęciem inwestycji, jak również po zakończeniu inwestycji.

Prawo budowlane oraz prawo zagospodarowania przestrzeni to przede wszystkim domena radcy prawnego Marcina Kortusa, który jest absolwentem studiów magisterskich z zakresu gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Radca prawny Marcin Kortus posiada ponadto bogate doświadczenie zawodowe na gruncie prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania przestrzeni, zdobyte w organach administracji samorządowej, jak również w toku obsługi prawnej licznych procesów inwestycyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa budowlane.

Kancelaria doradza oraz reprezentuje Klientów w sprawach uchwalenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Kancelaria podejmuje się reprezentowania Klientów w toku postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego oraz prawa zagospodarowania przestrzeni przed organami administracji publicznej, w szczególności w toku postępowań o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o ustaleniu warunków zabudowy, jak również reprezentuje Klientów przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 


 

Sprawdź także