Prawo mieszkaniowe


 

Kancelaria podejmuje się świadczenia usług prawnych z zakresu prawa mieszkaniowego, w szczególności na rzecz wspólnot mieszkaniowych oraz ich członków, jak również na rzecz zarządów i pośredników nieruchomościami.

Kancelaria doradza w zakresie ustanowienia zarządu wspólnoty mieszkaniowej oraz w zakresie powierzenia zarządu nieruchomością wspólną osobie trzeciej. Zarazem mając na względzie prawidłowe i sprawne funkcjonowanie struktury wspólnoty mieszkaniowej, Kancelaria podejmuje się reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej na zewnątrz, jak również w stosunkach pomiędzy wspólnotą a jej członkami. Zarazem Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie zwoływania zebrań właścicieli lokali, tudzież posiedzeń zarządu, w tym przygotowywania oraz opiniowania projektów uchwał oraz protokołów posiedzeń.

Kancelaria podejmuje się reprezentowania wspólnoty mieszkaniowej, jak również poszczególnych jej członków w postępowaniach sądowych, zwłaszcza w sprawach o zapłatę oraz w sprawach zaskarżania uchwał właścicieli lokali.

 


 

Sprawdź także