Kancelaria
Radcy Prawnego
Marcin Kortus Prawnik, któremu możesz zaufać

Kancelaria


Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Kortusa została założona w celu świadczenia w sposób profesjonalny
usług prawnych dla osób fizycznych, przedsiębiorców, jak również podmiotów z sektora publicznego.


Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Kortusa powstała z myślą o tym, aby przedsiębiorca, który zwraca się do Kancelarii, mógł zająć się prowadzeniem swojego przedsiębiorstwa i osiąganiem założonych celów, z kolei Klient indywidualny – sprawami, które są dla niego najważniejsze.

W oparciu o wymienione cele, Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz szerokiego kręgu Klientów indywidualnych oraz kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, zarówno na płaszczyźnie pozasądowej, jak i w postępowaniach sądowych.

Kancelaria świadczy usługi prawne w oparciu o różne formy współpracy z uwzględnieniem Państwa indywidualnych potrzeb i oczekiwań, w sposób umożliwiający Państwu podjęcie optymalnej decyzji w oparciu o profesjonalną i rzetelną informację oraz wzajemne zaufanie.

Aby zapewnić najwyższą jakość obsługi prawnej oraz kompleksowy wachlarz usług Kancelaria współpracuje z  prawnikami różnych specjalizacji oraz notariuszem. Kancelaria świadczy e-porady oraz usługi prawne poza siedzibą Kancelarii w uzgodnieniu z Klientem. Kancelaria prowadzi obsługę Klientów także w języku angielskim.

O nas


Marcin Kortus

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu i został wpisany na listę radców prawnych pod numerem Pz-3608.

Absolwent Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku gospodarka przestrzenna oraz studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i podatków na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, prawa zagospodarowania przestrzeni oraz prawa budowlanego oraz prawa spółek handlowych.

Posiada bogate doświadczenie jako pełnomocnik w postępowaniach sądowych i administracyjnych reprezentując zarówno klientów indywidualnych, jak również podmioty gospodarcze. Posiada również bogate doświadczenie w zakresie stałej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym jako in-house lawyer w spółce publicznej, jak również praktykę orzeczniczą zdobytą w organach jednostek samorządu terytorialnego.

Doradca w licznych procesach inwestycyjnych oraz współautor konstrukcji prawnych mających na celu optymalizację prawno-podatkową przedsięwzięć gospodarczych.

Usługi prawne świadczy w języku polskim oraz języku angielskim.

E-porady


E – usługi skierowane są do Klientów Kancelarii, którzy chcą uzyskać poradę prawną, projekt umowy lub pismo procesowe drogą elektroniczną. Kancelaria świadczy usługi prawne z wykorzystaniem Internetu przede wszystkim w sprawach o mniejszym stopniu skomplikowania (m.in. w zakresie udzielenia odpowiedzi na przedstawiony problem prawny, przygotowania nieskomplikowanej umowy albo pisma procesowego).

Proszę wypełnić wymagane pola
Wysyłam formularz...

Jak skorzystać
z e-porady?

Opis problemu prawnego

Na adres e-mail Kancelarii marcinkortus@kancelaria-kortus.pl lub korzystając z formularza kontaktowego, należy przesłać szczegółowy opis problemu prawnego wraz z pozostałymi danymi wymaganymi do prawidłowego i sprawnego kontaktu z Klientem.

Wycena

Po otrzymaniu szczegółowego opisu problemu prawnego sporządzona zostanie wycena e-porady, która zostanie przesłana na wskazany przez Klienta adres e-mail. Wcześniej Klient może zostać poproszony o doprecyzowanie przedstawionego problemu prawnego, bądź udzielenie dodatkowych informacji.

Płatność

Po dokonaniu zapłaty za wycenioną usługę na podany poniżej rachunek bankowy Kancelaria przystąpi do wykonania zleconej usługi.

 

Płatności można dokonać na rachunek bankowy Kancelarii:

 

Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Kortus
ul. Strzelecka 2/4
64-000 Kościan

 

Numer rachunku bankowego:
81 1090 1274 0000 0001 3282 1042

Wykonanie e-usługi

Po wykonaniu przez Kancelarię zleconej przez Klienta e-usługi, na podany przez Klienta adres e-mail przesłany zostanie wykonany w ramach powierzonego zlecenia projekt umowy, pismo procesowe, tudzież wykonana zostanie inna zlecona usługa.

Wynagrodzenie


Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów na podstawie jednorazowych konsultacji lub jednorazowych zleceń lub na podstawie umowy o stałą obsługę prawną.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest indywidualnie z Klientem i zależy od stopnia jej skomplikowania, niezbędnego nakładu pracy, zakresu świadczonych usług oraz indywidualnych potrzeb Klienta.

Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu udzielenia jednorazowej konsultacji prawnej wynosi od 100,00 do 200,00 PLN brutto.

Zapraszam Państwa serdecznie do Kancelarii i skorzystania z oferowanych usług.