Prawo konsumenckie i upadłość konsumencka


 

Powszechność obrotu konsumenckiego, w tym za pośrednictwem internetu, pociąga za sobą szereg uprawnień i obowiązków dla konsumentów. Mając na względzie zapewnienie Państwu gwarancji pewności oraz bezpieczeństwa obrotu konsumenckiego, w tym w szczególności w zakresie wyeliminowania niedozwolonych klauzul w umowach z konsumentami, Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną w tym zakresie.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz konsumentów doradzając, sporządzając oraz opiniując umowy i pisma w sprawach konsumenckich, takie jak umowa o kredyt konsumencki, odstąpienie od umowy sprzedaży albo wezwanie do wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.

Kancelaria doradza oraz reprezentuje Klientów w postępowaniach z zakresu upadłości konsumenckiej przez sądem upadłościowym.

 


 

Sprawdź także