Prawo cywilne
odszkodowania


 

Kancelaria świadczy pomoc prawną z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa umów i kontraktów, prawa rzeczowego oraz dochodzenia odszkodowań cywilnoprawnych.

W ramach prawa kontraktowego, mając na względzie potrzeby i ochronę prawną Klientów Kancelarii, Kancelaria świadczy usługi przygotowywania oraz opiniowania umów cywilnoprawnych, m.in. najmu, dzierżawy, o dzieło, o roboty budowlane, o prace projektowe, pożyczki, kredytu, leasingu, zlecenia, świadczenie usług, agencyjne, spółki cywilnej.

Jednocześnie Kancelaria pomaga Klientom w negocjacjach warunków umów i kontraktów, a także sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa cywilnego.

Na gruncie prawa rzeczowego Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów oraz oświadczeń z zakresu prawa rzeczowego, w tym z zakresu obrotu nieruchomościami, jak również użytkowania, zniesienia współwłasności, ustanowienia zastawu, służebności lub hipoteki.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na gruncie dochodzenia odszkodowań cywilnoprawnych z tytułu odpowiedzialności kontraktowej albo deliktowej, reprezentując Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Korzystając z bogatego doświadczenia Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, a także na etapie późniejszego postępowania windykacyjnego oraz egzekucyjnego.

 


 

Sprawdź także