Prawo rodzinne i opiekuńcze


 

Kancelaria podejmuje się prowadzenia spraw oraz reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zwracając szczególną uwagę na sprawy osobiste Klientów Kancelarii, jak również starając się wyeliminować niepotrzebny stres towarzyszący w toku postępowania sądowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów, Kancelaria świadcząc pomoc prawną na gruncie prawa rodzinnego i opiekuńczego otacza Klienta oczekiwanym przez niego zrozumieniem, rozwiązując problemy i wyjaśniając zawiłości procedury cywilnej, mając przy tym na względzie dobro i interes Klienta.

Kancelaria podejmuje się reprezentowania Klientów w szczególności w toku następujących postępowań sądowych z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego:

  • rozwód,
  • separację,
  • alimenty,
  • ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem,
  • ustalenie miejsca pobytu małoletniego dziecka,
  • ograniczenie albo pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • przysposobienie,
  • ubezwłasnowolnienie,
  • podział majątku dorobkowego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej.

Kancelaria świadczy usługi doradztwa w zakresie optymalizacji oraz doboru właściwego małżeńskiego ustroju majątkowego, jak również sporządza oraz opiniuje umowy majątkowe.

 


 

Sprawdź także