Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


 

Kancelaria podejmuje się świadczenia pomocy prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Usługi prawne świadczone są w szczególności w formie opiniowania, przygotowywania oraz wszechstronnego i podpartego doświadczeniem zawodowym doradztwa w zakresie zawierania umów o pracę, rozwiązywania umów o pracę, zawierania umów o zakazie konkurencji lub umów o zachowaniu poufności, jak również przy realizacji roszczeń odszkodowawczych w związku z rozwiązaniem umowy o pracę.

Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności na etapie reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również na etapie postępowania sądowego, zwłaszcza w sprawach o wypłatę świadczeń z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, a także w sprawach nabywania prawa do emerytury lub renty.

Kancelaria reprezentuje Klientów na etapie przesądowym oraz w toku spraw sądowych.

 


 

Sprawdź także