Prawo obrotu nieruchomościami


 

Kancelaria świadczy kompleksowy zakres usług prawnych w zakresie obrotu nieruchomościami, w tym nieruchomościami rolnymi. Mając na względzie optymalizację prawną i podatkową transakcji oraz ochronę prawną mienia Klienta, doradzamy w jaki sposób dokonać optymalnego zbycia albo nabycia nieruchomości.

Kancelaria sporządza oraz opiniuje projekty umów, których przedmiotem jest zbycie albo nabycie prawa własności, tudzież prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w szczególności przygotowując projekty umów przedwstępnych sprzedaży, umów sprzedaży pod warunkiem, umów sprzedaż, umów darowizny, umów zniesienia współwłasności nieruchomości.

Świadcząc usługi prawne na gruncie prawa obrotu nieruchomościami Kancelaria korzysta z bogatego doświadczenia radcy prawnego Marcina Kortusa, który posiada bogatą praktykę w zakresie świadczenia obsługi prawnej na rzecz spółek prawa handlowego, w tym spółki prawa publicznego notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, zajmujących się szeroko rozumianym obrotem nieruchomościami.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na etapie negocjacji treści umowy z kontrahentem, jak również zapewnia przeprowadzenie czynności notarialnej ze strony notariusza współpracującego z Kancelarią.

 


 

Sprawdź także