Nieruchomości i proces budowlany


 

Audyt prawny nieruchomości, zawarcie umowy nabycia nieruchomości inwestycyjnej, uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoleń, w tym decyzji o ustaleniu warunków zabudowy oraz decyzji o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia inwestycyjnego, poprzez zawarcie stosownych umów związanych z procesem budowlanym, w tym umów o roboty budowlane oraz umów o prace projektowe, a więc kompleksowa obsługa prawna procesu inwestycyjnego świadczona jest przez Kancelarię na rzecz podmiotów gospodarczych realizujących budowlane zamierzenia inwestycyjne.

Korzystając z bogatej praktyki zawodowej radcy prawnego Marcina Kortusa na gruncie świadczenia obsługi prawnej procesów inwestycyjnych ogólnopolskich sieci handlowych, Kancelaria wspiera podmioty gospodarcze na każdym etapie budowlanego procesu inwestycyjnego, w tym doradzając oraz przygotowując opinie i ekspertyzy prawne.

Kancelaria podejmuje się reprezentacji Klientów w toku postępowań administracyjnych, w tym w przedmiocie uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym ma być realizowana inwestycja budowlana. Kancelaria reprezentuje również Klientów w toku postępowań sądowych związanych z procesem inwestycyjnym.

 


 

Sprawdź także