Prawo własności intelektualnej


 

Kancelaria podejmuje się pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej.

W ramach świadczonych usług prawnych Kancelaria zajmuje się w szczególności uzyskiwaniem ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej. Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie patentów i znaków towarowych. Doradzamy i przygotowujemy dokumenty niezbędne do udzielenia patentu lub praw ochronnych przez Urząd Patentowy RP.

Kancelaria przygotowuje i opiniuje umowy z zakresu prawa autorskiego, w tym umowy licencyjne oraz umowy o przeniesienie własności majątkowych praw autorskich.

 


 

Sprawdź także