Prawo administracyjne


 

Korzystając z bogatego doświadczenia, Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzeni oraz gospodarki nieruchomościami.

Kancelaria zapewnia kompleksową reprezentację podmiotów gospodarczych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Na życzenie Klientów Kancelaria sporządza odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia oraz inne pisma w toku postępowania administracyjnego, jak również skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponadto Kancelaria zajmuje się przygotowywaniem opinii prawnych dotyczących problematyki prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego, a także z zakresu postępowania egzekucyjnego w administracji.

 


 

Sprawdź także