Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych


 

Kancelaria podejmuje się świadczenia na rzecz pracodawców kompleksowej obsługi prawnej z zakresu szeroko rozumianego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Pomoc prawna świadczona jest w szczególności w formie przygotowywania lub opiniowania oraz wszechstronnego i podpartego doświadczeniem zawodowym doradztwa w zakresie zawierania umów o pracę, rozwiązywania umów o pracę, zawierania umów o zakazie konkurencji lub umów o zachowaniu poufności, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych dokumentów, do których posiadania zobowiązany jest pracodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kancelaria świadczy pomoc prawną na etapie prowadzenia kontroli przez jednostki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Kancelaria podejmuje się również prowadzenia spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, w szczególności na etapie reprezentacji Klientów w postępowaniach przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, jak również na etapie postępowania sądowego.

Przygotowujemy opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również zapewniamy wszechstronną reprezentację pracodawców w postępowaniach sądowych.

 


 

Sprawdź także