Prawo cywilne


 

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę prawną na rzecz przedsiębiorców z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym prawa umów i kontraktów oraz prawa rzeczowego.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych oraz inwestorów świadczona jest przede wszystkim w zakresie przygotowywania lub opiniowania kontraktów dla kadry menedżerskiej oraz umów cywilnoprawnych, m.in. najmu, dzierżawy, o dzieło, o roboty budowlane, o prace projektowe, pożyczki, kredytu, leasingu, zlecenia, świadczenie usług, agencyjne, spółki cywilnej.

Jednocześnie Kancelaria wspiera Klientów w negocjacjach warunków umów i kontraktów, jak również sporządza opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa cywilnego. Ponadto doradzamy i przeprowadzamy bieżące konsultacje prawne w sprawach cywilnych.

Na gruncie prawa rzeczowego Kancelaria świadczy doradztwo w zakresie szeroko rozumianego obrotu nieruchomościami, a także zajmuje się przygotowywaniem oraz opiniowaniem umów oraz oświadczeń z zakresu prawa rzeczowego, w tym między innymi umów użytkowania, zniesienia współwłasności, ustanowienia zastawu, służebności lub hipoteki.

Korzystając z bogatego doświadczenia Kancelaria reprezentuje Klientów w sprawach cywilnych przed sądami powszechnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, a także na etapie późniejszego postępowania windykacyjnego oraz egzekucyjnego.

 


 

Sprawdź także