Sektor publiczny


 

Kancelaria podejmuje się świadczenia pomocy prawnej na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, tudzież poszczególnych wydziałów lub jednostek organizacyjnych urzędów.

Bazując na bogatym doświadczeniu w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego Kancelaria świadczy w szczególności usługi prawne z zakresu prawa gospodarki komunalnej oraz gospodarki nieruchomościami, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzeni, prawa ochrony środowiska, prawa i postępowania administracyjnego, prawa cywilnego, prawa podatkowego oraz prawa pracy.

W ramach świadczonych usług Kancelaria w szczególności przygotowuje i opiniuje projekty decyzji, postanowień i innych pism w postępowaniu administracyjnym, jak również projektów aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu terytorialnego, udziela bieżących porad i konsultacji prawnych, a także opracowuje opinie w kwestiach rodzących wątpliwości prawne.

Kancelaria zapewnia reprezentację przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Forma współpracy podlega indywidualnym ustaleniom w zależności od potrzeb jednostki samorządu terytorialnego i może polegać na jednorazowym świadczeniu pomocy prawnej, jak również na kompleksowej i stałej obsłudze prawnej, w tym w ustalonym czasie w siedzibie urzędu.

 


 

Sprawdź także