Stowarzyszenia
fundacje


 

Kancelaria podejmuje się kompleksowej obsługi prawnej na rzecz stowarzyszeń i fundacji oraz organizacji pożytku publicznego.

Usługi prawne obejmują w szczególności sporządzanie i opiniowanie statutów stowarzyszeń i fundacji, regulaminów walnego zebrania członków, zarządu i komisji rewizyjnej stowarzyszenia oraz regulaminów zarządu fundacji, przygotowywanie dokumentów oraz rejestracja stowarzyszeń oraz fundacji, jak również zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie dokumentów na walne zebranie członków stowarzyszenia, w tym uchwał i protokołów z posiedzeń i zebrań, doradztwo prawne w zakresie likwidacji stowarzyszeń i fundacji.

Kancelaria podejmuje się reprezentowania stowarzyszeń i fundacji w postępowaniach administracyjnych i sądowych.

 


 

Sprawdź także